Contenitori tipo orizzontale con porta morsetto

boxes Horizontal type “EI“ with clamp holder - horizontale Box mit Klemmhalter

TYPE

REF.

A

B

C

E

S

d

x1

EI 34X40

SO 13X15CM

36,0

42,0

50

33,5

1,3

3

51,0

EI 34X40

SO 13X20CM

36,0

42,0

50

38,7

1,3

3

51,0

EI 45X54

SO 18X18 CM

47,0

56,0

65,0

42,0

1,3

3

67,0

EI 62,5X75

SO 25X30 CM

64,0

77,3

77,0

75,0

1,3

4

90,5

Contenitori tipo verticale

boxes vertical type “EI“ - Vertikale Boxen Typologie “EI“

TYPE

REF.

a

b

c

d

e

Ød

h

EI 27X33

SV 10X10

38

31

32

20

1,4

3,5

30,3

EI 27X33

SV 10X15

38

35

32

25,5

1,4

3,5

30,3

EI 34X40

SV 13X15

44,5

37,3

36

25,5

1,1

3,5

37,7

EI 40X48

SV 16X16

53,5

42,0

43,5

29,5

1,5

3,5

44,0

EI 40X48

SV 16X20

53,3

45,5

43,5

36,5

1,5

3,5

44,5

EI 40X48

SV 16X25

53,8

51,2

43,8

41,2

1,5

3,5

44,5

EI 58X68

SV 22X25

76,0

54,0

62,5

42,5

1,5

3,5

63,0

EI 70X84

SV 28X21

96,0

65,0

76,0

48,0

2,0

6,0

76,0

Scatolini verticali - orizzontali

boxes vertical and horizontal- vertikal und horizontal boxen

TYPE

REF.

A

B

D

E

F

X1

H2

H1

N

I

S

E1

EI 45X54

SV/O18X18

57,5

48,0

11,25

10,08

67,0

42,1

33,1

3,75

6,45

1,25

EI 50X60

SV/O20X20

66,0

54,0

8,50

11,0

75,0

46,0

34,5

5,40

9,00

1,40

EI 50X60

SV/O20X25

66,0

54,0

8,50

11,0

75,0

51,0

39,5

5,40

9,00

1,40

13,50

EI 50X60

SV/O20X30

66,0

54,0

8,50

11,0

75,0

56,0

44,5

5,40

9,00

1,40

13,50

EI 55X66

SV/O22X22

69,5

59,0

10,65

13,0

81,8

49,0

39,8

4,90

8,00

1,80